شاهکاری از یک عکاس

مایک ادموند عکاس و هنرمند عکسی مفهومی از خود گرفته و با نوشتن جمله ی "اگر دقت کنید به تغییرات پی میبرید" شهرت زیادی به دست آورد. این عکس هم تمام رخ هست و هم نیمرخ

/ 7 نظر / 8 بازدید
والمارت ایران

درود بر شما. دعوت شدید از والمارت ایران بازدید کنید. والمارت ایران هیچ ارتباطی به فروشگاه کذایی والمارت ندارد. والمارت ایران نامی است ایرانی برگرفته از این عبارت: والله مار تابر آن ماشین را گزیده بود!!!! برای بازدید به وب سایت من بیا

عسل

[گل]

سارا

خیلی جالب بود[شوخی]

فائزه

سلام خیلی جالب بود!!!!!!!!!

یخ فروش جهنم

آپــــــــــــــــــــــــــم(¯`(?)´¯) _____________$(_.^._)$$$$ آپــــــــــــــــــــــــــــم$$$$(¯`v´¯) _________________(¯`(?)´¯) آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــم$(_.^._) ___$$$$$$$$آپــــــم$$$$$$$$§ _$$$$$$$$$$$$__$$$$§§(¯`v´¯)$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(?)´¯)$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(?)´¯)$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$ آپـــــــــم$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$ آپــــــــــــــم$$$(¯`(?)´¯)$$ آپـــــــــــــــــــــم$(_.^._)$ ____________$$$$$$ آپـــــــــم$$$$(¯`v´¯) _________(¯`(?)´¯) آپـــــــــــــــــم$(_.^._) =) ____$آپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم$ ___$$$____________$_____$$$ ____$آپـــــــــــــــــــــــم$$$_____$ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم$

محسن

جالب بود