+18

 

18 +
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18 –
.
.
.
اینجاها دیگه سرد میشه و باید کاپشن بپوشی !!!
/ 4 نظر / 6 بازدید
پریا

@...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@ سلاااااااااااااااااااااااااااام اپممممممممم منتظر حضورسبزت[گل][گل][گل]

پریا

هميشه آنكه سراغي از تو نميگيرد دلتنگ ديدنت است و از شكاف چشمانش به نبودنت خيره ميشود هميشه آنكه تو او را نميبيني نامهربان نيست! [گل][گل][گل]