به یاد داشته باش... (کوروش کبیر)

به یاد داشته باش:

مردم اغلب بی انصاف ، بی منطق و خودمحورند ولی آنان را ببخش...

اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم میکنند ولی مهربان باش..

اگر شریف و درستکار باشی فریبت میدهند ولی شریف و درستکار باش...

نیکی های امروزت را فراموش میکنند ولی نیکوکار باش...


بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچگاه کافی نباشد و در نهایت میبینی هر آنچه هست همواره

میان تو و خداوند است نه میان تو و مردم...

" کورش کبیر "


/ 2 نظر / 5 بازدید
yektaparast

hi khobe jaye kar ziad dare alie