چشم خدا


این عکس بسیار نفیس و کمیاب هست که ناسا گرفته فقط هر سه هزار سالی یک بار اتفاق می افتد این عکس در زندگی خیلی افراد معجزه کرده یک آرزو بکنید شما به چشم پروردگار خیره شده اید مسلما در زندگی خود در مدت یک روز تغیرات مهمی خواهید دید چه باور دارید یا نه این عکس را تلسکوپ هابل از طریق ناسا گرفته شده اسمش را چشم پروردگار گذاشته اند

/ 1 نظر / 3 بازدید