تکنولوژی رایحه: استفاده از بو برای معرفی اجناس

A new supermarket opened in San Antonio, Texas.
It has an automatic water mister to keep the produce fresh.
در یک سوپرمارکت در سنت آنتونیو تکزاس که بتازگی باز شده است آب بصورت افشان به سبزی ها پاشیده می شود تا طراوت آنها حفظ شودJust before it goes on, you hear the sound of distant thunder and the smell of fresh rain.
پیش از آنکه از اینجا گذر کنید، شما صدای رعد و برق و بوی باران تازه باریده را می شنوید


When you pass the milk cases, you hear cows mooing and there is the scent of freshly mowed hay.
در کنار بخش شیر و مواد لبنی شما صدای گاو و بوی تازه کاه تازه خرمن شده را می شنوید


In the meat department there is the aroma of charcoal grilled steaks with onions.
در بخش گوشت بوی ذغال و گوشت کباب شده و پیاز را می شنوید


When you approach the egg case, you hear hens clucking and cackling, and the air is filled with the pleasing aroma of bacon and eggs frying.
آنهنگام که به بخش تخم مرغ نزدیک می شوید صدای مرغ هایی که تازه تخم کرده و قد قد میکنندرا می شنویدو در فضا بوی تخم مرغ و بیکن را می شنوید..


The bread department features the tantalizing smell of fresh baked bread and cookies.
در بخش نان، بوی هوس انگیز پخت نان و شیرینی تازه به دماغ شما میرسدI don't buy toilet paper there anymore.

من دیگر در آن سوپر حاضر نیستم کاغد توالت بخرم..

/ 0 نظر / 9 بازدید