واقعناااااااااااااااا!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعجبوقتی به دنیا آمدم پدرم 30 ساله بود یعنی 30 برابر من! وقتی 2 ساله شدم پدرم 32 ساله بود یعنی 16 برابر من! وقتی 5 ساله شدم پدرم 35 ساله بود یعنی 7 برابر من! وقتی 10 ساله شدم پدرم 40 ساله بود یعنی 4 برابر من! وقتی 30 ساله شدم پدرم 60 ساله بود یعنی 2 برابر من! میترسم اگر ادامه دهم از پدرم بزرگتر شوم!!!!

/ 2 نظر / 7 بازدید